Sveket

Alla är överens om att det är ett problem. Men ingen har en lösning.

Föräldrar. Skola. Polis. Socialtjänst. Politiker. De vuxna lever i en annan verklighet än de unga.

De såg inte Robin.
Tova vågade inte berätta.
Isa är orolig för sin bror.

De som ska ta ansvar skyller på varandra och talar om bristande resurser.

Föräldrar och vårdnadshavare har ett lagligt ansvar för sina barn. De ska se till att barnen är trygga och inte kommer till skada. Men vuxenvärlden verkar inte lyssna.
När vi tog kontakt med Skurups niondeklassare var det många som ville berätta sin historia om droger.

En av föräldrarna i Skurup är Kristina Wieslander. Hennes barn går på högstadiet.
Hon tycker att skolan ska ta vid om föräldrarna inte kan ta sitt ansvar.

klass9x_kap3_kicki

Skolan har också ett lagligt ansvar. Om personalen tror att en elev använder narkotika måste de göra en anmälan till socialtjänsten.
När en elev misstänks för att sälja droger är skolan skyldig att göra en anmälan direkt till polisen, oavsett elevens ålder.

Men på Alléskolan drar sig personalen för att anmäla till socialtjänsten.
Rektor June Rosengren säger att det tar för lång tid innan socialtjänsten agerar.
– Jag tycker att det känns rätt hopplöst. Jag upplever att socialen inte tar oss på allvar. Jag önskar att de förstod att vi bara gör en anmälan om vi verkligen är oroliga.

klass9x_kap3_june2

Hon säger också att föräldrarna inte tar skolans oro på allvar. När skolan berättar för föräldrar att de är oroliga för deras barn kan de bli arga och säga: ”Inte mitt barn!”
– Vi lurar hit föräldrarna i samband med föräldramöten och säger att vi ska prata om schemat och sedan har vi informationsmöten kring droger. Annars hade väldigt få kommit.

Skurups andra högstadieskola, Mackleanskolan, ligger tio minuters promenad bort.
Vid upprepade tillfällen försöker vi få tag på rektor Peter Sandén utan framgång.
I stället får vi träffa biträdande rektor Mikael Persson.

Inför mötet har han frågat skolans kurator om hur de arbetar förebyggande mot droger.
Han har satt ihop en lista.

Trots att skolan är skyldig att arbeta för en drogfri miljö, säger Mikael Persson att de har ett ansvar ”inom rimliga ramar”.
– Vi gör vårt bästa. Vi är en skola och vårt uppdrag är att vara en skola. Vårt uppdrag är inte att vara polis, säger Mikael Persson.

I samma korridor sitter kurator Fredrika Wiklund. Hon säger att det krävs ett tränat öga för att se om en elev är påverkad av narkotika, något hon tror att personalen saknar.
– Alla i Skurup vet att droger är ett problem. Jag är orolig. Skolan har ett jättestort ansvar i att arbeta förebyggande mot droger.

Fredrika Wiklund tycker inte att ansvaret enbart faller på skolan.
– Vårdnadshavare och socialförvaltningen ansvarar också för en del. Sedan undrar jag var polisen är? De måste synas!

Christofer Olsson är Mackleanskolans skolvärd. Han ska vara bryggan mellan elever och lärare.
– Det är inte så att de börjar på högstadiet och börjar knarka utan det är på helgerna. Då jobbar inte vi.

Skolorna vill att polisen ska vara på plats. Men i Skurup finns ingen polis på heltid.

Sten Malmquist är tillförordnad kommunpolis i Skurup. Sedan årsskiftet är han där två förmiddagar i veckan. Bakom beslutet ligger regeln om att poliser inte får arbeta ensamma. I stället för att flytta personal till Skurup fick Sten Malmquist flytta till Ystad.

En skolklass besöker polistationen, som visar sig vara stängd för dagen.

En skolklass besöker polistationen, som visar sig vara stängd.

Polismyndigheten genomgår den största omorganiseringen på 50 år. Målet är att stärka polisens arbete på lokal nivå.
Men Sten Malmquist är skeptisk.
– Jag tror inte att vi kommer få en fullt bemannad polisstation i Skurup igen.

Han tycker inte att polisen har samma möjligheter att arbeta förebyggande mot droger med den nya organisationen.
– Den här frågan kräver aktivt arbete och att polisen gör sitt. Som det ser ut nu är kontakten med skolan och socialen haltande.

I Ystad sitter också spaningsledare Mikael Björk. Han vet att narkotika är lätt att få tag på.
Skolan och socialtjänsten måste ge polisen tips för att de ska kunna fokusera på Skurup. Mikael Björk tycker inte att det finns tillräckligt med underlag i dag.

Mikael Björk lägger över frågan om de ungas välmående till socialtjänsten. De ska ta vid efter att polisen har lagfört en niondeklassare.

Socialnämnden har ett lagligt ansvar att aktivt förebygga missbruk bland barn och ungdomar. Marika Persson är enhetschef på barn- och ungdomsenheten i Skurup.

Hon är nöjd med socialtjänstens arbete men medger att många av de ungdomar som tar droger inte kommer till socialtjänstens kännedom förrän det är för sent.
– En hel del av de som kommer hit har vi inte haft kunskap om alls. De har passerat 18-årsgränsen med ett rätt avancerat missbruk där det krävs omfattande stödinsatser.

Trots att Marika Persson säger att socialtjänsten lever upp till sitt uppdrag finns det i dag ingen uppsökande verksamhet.
Den försvann 2008 i samband med en omorganisation. Tidigare kunde socialarbetare vara ute bland ungdomarna, skapa relationer, fånga upp.

Marika Persson säger att det krävs resurser för att ha fältarbete.
För att få resurser måste de få in anmälningar. Från föräldrar, skola, fritidsgårdar och polis.

Ansvarshjulet rullar på. Vi kommer slutligen till kommunstyrelsen.
För ett år sedan startade ett nytt samarbete under namnet SSPF. Skola, socialtjänst, polis och fritid. Alla ska träffas för att utbyta information.
Men med varje omplacering av personal och med varje omorganisering blir samarbetet svårare att få till.

Den som ska se till att samarbetet mellan myndigheter och skola ger resultat är kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson, Socialdemokraterna.

Han känner inte till att det sker en ansvarsförskjutning.
Han känner heller inte till att skolan drar sig från att göra orosanmälningar.
– Om skolan inte anmäler går vi en farlig väg. Då har vi en problematik att första länken i kedjan redan har hoppat av.

Enligt Pierre Esbjörnsson kommer systemet alltid att ha elever som faller genom. Något annat är inte möjligt.
– Min uppfattning är att vi har en ganska god överblick. Men det är klart att vi missar saker.

Pierre Esbjörnsson tycker att kommunen har brustit i sitt ansvar.
– Vi har valt att blunda lite väl länge för problemet.

Vi berättar om en kommun där unga människor inte mår bra.
Om en kommun utan ett fungerande samarbete för att fånga upp barn och unga som brukar droger.

När Pierre Esbjörnsson förstår att langaren är 54 sekunder bort lovar han oss att ta kontakt med polisen.

Ansvarshjulet tar ett varv till.
För Robin, Tova och Isa.
För klass 9X.

Fakta